Nöro-romatizmalı zayıflık vb e.tey bir çare ve delattey